Contact

5 zaken om op te letten bij een Richtlijn 7 meting
24-06-2018

#5 zaken om op te letten bij een Richtlijn 7 meting

Nog steeds heerst binnen ziekenhuizen veel onduidelijkheid over het toepassen van de Richtlijn 7. Diverse beroepsverenigingen hebben er een mening over. Het opheffen van de WIP in de huidige vorm heeft hier geen positief effect op en het toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling van de IGZ maakt u als OK-managers onzeker over het mogelijke resulterende beschermde gebied. Want wat als er een (te) klein beschermd gebied als meetresultaat tevoorschijn komt. Is opereren dan nog toegestaan? Verschillende meetbedrijven komen met uiteenlopende conclusies en ook bij her-metingen verandert het beschermd gebied van grootte. Wat is nu waar? En welk bedrijf heeft er nu goed gemeten?

Laten we één ding vooropstellen; het doel is het verkrijgen van het optimale beschermde gebied. Dit gebied is afhankelijk van een veelheid aan parameters. U als OK-manager samen met de technische dienst en de Deskundige Infectie Preventie zijn verantwoordelijk voor het goede beheer van deze parameters. Een meetbedrijf bepaalt de eisen niet, dat doet u zelf.

In het werkveld valt er nog veel te winnen op het gebied van validatie en RL 7 metingen, het is dan ook vaak het geval dat in ziekenhuizen de OK-managers geen andere keus hebben dan afgaan op wat meetbedrijven zeggen. Het is niet voor niets dat er veel symposia georganiseerd en druk bezocht worden over dit onderwerp.

Een Richtlijn 7 meting leidt niet tot afkeur


Met een richtlijn 7 meting wordt aangetoond wat het werkelijke beschermd gebied is waarin relatief veilig geopereerd kan worden. Wanneer er ook instrumententafels, apparatuur en mensen in het beschermd gebied aanwezig zijn waardoor de ruimte als te klein wordt bestempeld moeten er maatregelen worden genomen.
Dat kan op verschillende manieren, maar eerst terug naar de basis: een Richtlijn 7 meting zal niet tot afkeur leiden van een operatiekamer, maar zal ook niet altijd het verwachte beschermd gebied opleveren.

Ontwerpeisen


Een OK wordt ontworpen op basis van ontwerpspecificaties met als oorsprong gebruikerswensen, wettelijke eisen en omgevingsfactoren. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwerpspecificaties, want op basis van deze parameters zal een RL 7 meting worden uitgevoerd. Wanneer er in verloop van de tijd parameters, zoals temperatuur, vocht en drukinstellingen, zijn veranderd (en hopelijk gevalideerd), zullen deze als uitgangswaarden gebruikt worden bij de RL 7 metingen.

Wat belangrijk is om te weten voor u als gebruiker


Als gebruiker moet u weten tegen welke parameters wordt gemeten voordat de meting plaatsvindt. Hoe gaat er gemeten worden? En welke werkwijze past het meetbedrijf hierbij toe?

Sensoren (zoals temperatuur, vocht en druk) dienen gekalibreerd te zijn. Wat is kalibreren? Kalibreren is het vergelijken van een meetstandaard of instrument met onbekende nauwkeurigheid met een andere meetstandaard of ander instrument met bekende nauwkeurigheid met als doel alle afwijkingen in nauwkeurigheid van de meetstandaard of het instrument met onbekende nauwkeurigheid te ontdekken, aan elkaar te relateren, te rapporteren en zo nodig en mogelijk te elimineren door justering.
Kort gezegd: Het te bemeten instrument samen met een herleidbare referentiestandaard plaatsen in een bron waar je verschillende waarden mee kan creëren. Bijvoorbeeld een temperatuurkalibratie op 10-20-30°C creëren in met een bron, aflezen op het monitoringsysteem en referentiestandaard.

In de praktijk betekent dit dat de meetmethode, ranges met afwijking van de sensoren, ingestelde gevalideerde parameters moeten worden vast gelegd in het luchtbeheersplan van de OK en opdekruimte. Ook moet hierin dus worden vast gelegd hoe er omgegaan wordt met veranderingen (Change Control) en storingen.

5 zaken om op te letten dat u als verantwoordelijke met een gerust hart een Richtlijn 7 meting laat uitvoeren.

  1. Zorg dat u, het OK-complex leert kennen. Wat zijn de ontwerpeisen geweest of met welke ingestelde waarden wordt de meting uitgevoerd;
  2. Vraag de uitvoerder van de meting om uit te leggen wat hij/zij gaat doen. Bij voorkeur in een protocol omschreven. U moet het eens zijn met de methoden van werken;
  3. Een te klein beschermd gebied leid niet tot afkeur. Ga opzoek met specialisten naar een oplossing. Dit zit niet altijd in grote verbouwingen of andere kostenverhogende oplossingen;
  4. Zoek een partner met verstand van zaken die u verder kan helpen dan alleen het uitvoeren van de meting en die u kan adviseren op het moment dat het bepaalde beschermde gebied te klein is.
  5. Zie een Richtlijn 7 meting als uitgangspunt om verder te kunnen bouwen aan een patiënt- en werknemerveilige omgeving.

Een Richtlijn 7 meting uitvoeren om alleen de omvang van een beschermd gebied in de OK en/of opdekruimte te bepalen is het basisniveau. Een reproduceerbare Richtlijn 7 meting uitvoeren vraagt meer expertise. De echte toegevoegde waarde zit in het verkrijgen van het inzicht waarop verder gebouwd kan worden om het beschermd gebied zo groot mogelijk en werkbaar te maken voor de gebruiker. Om verder te komen dan alleen een meetresultaat is het van groot belang de juiste kennis en ervaring in huis te halen om een robuuste oplossing te ontwikkelen voor een optimaal veilig gebied.

Auteur: Alex van den Berkt - Managing consultant 


Subscribe to newsletter